Сортування потерпілих START

За час знайомства з алгоритмом базової підтримки життя Basic Life Support (BLS) ви, певно, уже помітили, що для якісної допомоги одному потерпілому необхідно кілька людей. Але ситуації, в яких одночасно присутні три і більше потерпілих вважаються масовими жертвами. В таких випадках кількості людей, що надають допомогу, недостатньо для усіх потерпілих. Тому питання “Кого рятувати першим?” виходить на перший план. Для відповіді на нього існує сортування потерпілих, або тріаж (triage).

Сортування потерпілих – це перша сходинка реагування екстрених служб на ситуації з великою кількістю потерпілих: землетруси, урагани, затоплення, аварії на виробництві і транспорті, соціальні заворушення, бойові дії тощо. В таких умовах системи медичного забезпечення здебільшого перевантажені через обмежену кількість кваліфікованих медичних працівників, відсутність медичних ресурсів і стислі строки для надання якісної допомоги. Тому у подібних випадках сортування потерпілих часто виконують співробітники правоохоронних органів, пожежних і пошуково-рятувальних служб, волонтери тощо. Задля надання посильної допомоги співробітникам цих служб, пропоную ознайомитися з принципами тріажа. І почнемо з цілей які переслідує сортування потерпілих:

 • Своєчасність надання медичної допомоги.
 • Оптимальні об’єми надання допомоги.
 • Надання ефективної допомоги максимально можливій кількості потерпілих.

Медичне сортування потерпілих – це багаторівнева система збору і аналізу життєвих показників, для забезпечення якої необхідні відповідні знання, володіння медичними маніпуляціями і доступ до спеціалізованого обладнання. Зібрати всі ці складники разом в умовах перевантаження медичної системи дуже складно. Тому існує і доволі проста та легка в опануванні система первинного медичного сортування, що не потребує медичної кваліфікації та обладнання.

Система Simple Triage And Rapid Treatment (START або S.T.A.R.T.) була розроблена в США у 1983 році для реагування на землетруси і природні катаклізми. Надалі, завдяки своїй простоті і ефективності, сортування потерпілих по системі START стало стандартом первинного сортування не лише при природних, техногенних і соціальних катаклізмах, а й навіть при терористичних актах. Сьогодні цією системою користуються надзвичайні служби в багатьох країнах світу.

Суть простоти та ефективності системи START зводиться до розподілення усіх потерпілих на чотири групи з наступними характеристиками:

 • Група пріоритету I або “Червона група” – потерпілі в критичному стані, із тяжкими ушкодженнями. Вони потребують невідкладної допомоги та мають бути доправлені в медичний заклад протягом 60 хвилин. До цієї групи зараховують потерпілих з гострими порушеннями прохідності дихальних шляхів, напруженим пневмотораксом, критичними кровотечами, ушкодженнями торсу, шиї та тазу, ризиком розвитку шокових станів, ампутаціями, ризиком втрати кінцівок чи очей. Представники цієї категорії евакуюються в медичний заклад у першу чергу.
 • Група пріоритету II або “Жовта група” – потерпілі з серйозними ушкодженнями, що не несуть прямої загрози життю, кінцівкам і зору. Стан таких потерпілих рідко погіршується протягом кількох годин. До цієї групи зараховують потерпілих з проникаючими і тупими травмами без розвитку шокових станів, переломами, помірними кровотечами, пошкодженнями обличчя без порушення прохідності дихальних шляхів. Транспортування представників цієї категорії в медичний заклад може бути відкладене.
 • Група пріоритету III або “Зелена група” – потерпілі з незначними ушкодженнями і порушеннями, погіршення стану яких малоймовірне протягом кількох днів. До цієї групи зараховують потерпілих із переломами малих кісток, забоями, вивихами, саднами і подряпинами, мінімальними опіками. Потерпілі із цієї категорії можуть вдатися до само- та взаємодопомоги, яка не потребує медичної кваліфікації.
 • Група пріоритету IV або “Чорна група” – загиблі та потерпілі з ушкодженнями, що не сумісні з життям. Допомога таким потерпілим не надається через брак ресурсів, або має переважно знеболювальний та пом’якшувальний характер. Їм увага приділяється в останню чергу.

Тепер докладніше про те, на які показники варто звертати увагу, і які дії виконувати задля розподілу потерпілих по групах пріоритету. Тут варто зазначити, що всі маніпуляції і перевірки з системи сортування потерпілих START, як і дії з алгоритму базової підтримки життя Basic Life Support (BLS), не потребують жодних сторонніх предметів. Час проведення всіх перевірок і зарахування потерпілого до відповідної категорії складає близько 60 секунд.

Сортування потерпілих START: алгоритм сортування

Для дорослих сортування потерпілих у відповідні групи пріоритету відбувається виконанням чотирьох перевірок, що перераховані нижче.

Інфо

Для дітей до 8 років сортування потерпілих базується на похідній від START системі, що називається JumpSTART.

Перевірка можливості пересуватись

Сортування потерпілих по системі START на першому етапі пропонує одразу відсіяти найменш критичних потерпілих. Для цього варто виконувати наступні дії:

 • Огляньте місце пригоди, перевірте безпечність оточення і визначте місця, куди будуть переміщені потерпілі з відповідної групи пріоритету.
 • Голосно та розбірливо зверніться до потерпілих фразою типу “Всі, хто може самостійно пересуватись, будь ласка, залиште місце пригоди і перейдіть до {тут ви вказуєте попередньо визначене вами місце}”.
 • Всі потерпілі, що відгукнулися на ваш поклик – це “ходячі потерпілі”, які або не отримали ушкоджень взагалі, або отримали ушкодження легкого ступеня тяжкості. таких потерпілих відносять до “зеленої” групи з третім пріоритетом. Можливість самостійно пересуватися свідчить про присутність свідомості, і відсутності критичних порушень роботи організму. Якби вони у них були – вони б навряд чи пересувалися самостійно.
 • Проінструктуйте потерпілих “зеленої” категорії надати один одному допомогу, видайте для цього медичні засоби, якщо вони є в наявності. Потерпілим цієї категорії може знадобитися нагляд та психологічна допомога. З ними можуть починати працювати представники сил правопорядку задля проведення опитування, збору свідчень і подробиць про причини та учасників події.

Перевірка дихання

На наступному етапі сортування потерпілих по системі START відсіюється ще одна група. Для цього у всіх потерпілих, які не змогли самостійно залишити місце пригоди, перевіряється дихання та його частота.

Basic Life Support (BLS): відновлення прохідності дихальних шляхів
Зображення з cprguidelines.eu
Сортування потерпілих START: перевірка дихання
Зображення з cprguidelines.eu
 • Якщо перевірка дихання протягом 10 секунд не виявила дихальних рухів – потерпілому присвоюється “чорна” група з четвертим пріоритетом. Подальша допомога потерпілим з цієї групи проводиться лише тоді, коли всім присутнім потерпілим була присвоєна відповідна група пріоритету.

Інфо

Для тих, кому це може здатися цинічним, нагадаю про принцип “надання ефективної допомоги максимально можливій кількості потерпілих”, що закладений в сортування потерпілих по системі START. Серцево-легенева реанімація (СЛР) максимально ефективна у перші хвилини після зупинки дихання, поки потерпілий ще не пройшов фази клінічної та соціальної смерті. Тож зусилля рятувальників, які прибули на місце події через 10 хвилин, доцільніше направити на стабілізацію стану потерпілих “червоної” та “жовтої” групи, поки вони теж не увійшли в “чорну” групу.

 • Якщо перевірка дихання протягом 10 секунд виявила прискорене дихання (понад 30 вдихів за хвилину), чи виявила сповільнене дихання (менш як 10 вдихів за хвилину) – потерпілому присвоюється “червона” група з першим пріоритетом. Прискорене дихання сприймається як свідчення розвитку шокового стану, тому такому потерпілому необхідна швидка евакуація до медичного закладу.
 • Якщо перевірка дихання протягом 10 секунд виявила нормальне дихання (10-30 вдихів за хвилину) – варто переходити до наступної перевірки зі складу системи сортування потерпілих START.

Перевірка капілярного наповнення

Подальше сортування потерпілих з нормальним диханням аналізує якість роботи системи кровообігу, для чого перевіряють швидкість капілярного наповнення (capillary refill).

Виконується дана перевірка наступним чином:

Сортування потерпілих START: перевірка капілярного наповнення
 • На неушкодженій руці потерпілого схопіться за один з його пальців як показано на фото вище. Хапатися за руку, на яку накладений джгут, або з якої струменить кров немає сенсу. Зупиняйте всі видимі кровотечі, і лише тоді використовуйте неушкоджену руку потерпілого.
 • Великим пальцем своєї руки притисніть кінчик пальця чи ніготь потерпілого так сильно, щоб вони зблідли.
 • Відпустіть свій великий палець, і рахуючи про себе “сто-один, сто-два, сто-три” визначте час в секундах, за який кінчику пальця повернеться природна пігментація (рожевий відтінок).
 • Якщо швидкість капілярного наповнення складає більш як 2 секунд – потерпілий отримує “червону” групу пріоритету. Уповільнене капілярне наповнення свідчить про зниження об’єму циркулючої крові (ОЦК), можливу внутрішню кровотечу, чи інші серйозні розлади системи кровообігу. Для їх подальшої діагностики та усунення необхідна госпіталізація. Крім того, варто ретельно оглянути потерпілого, знайти можливі місця крововиливів та стабілізувати знайдені кровотечі.

Інфо

В умовах низьких та екстремально низьких температур швидкість капілярного наповнення кінцівок часто сповільнюється під дією холоду. Тому в таких умовах перевірку швидкості капілярного наповнення рекомендують виконувати не на пальцях рук чи ніг, а на частинах тіла, що прикриті одягом. Наприклад – грудині потерпілого.

 • Якщо швидкість капілярного наповнення складає менш як 2 секунд – проводиться фінальна перевірка системи сортування потерпілих START.

Перевірка свідомості

На фінальному етапі система START розподіляє потерпілих із нормальною частотою дихання і роботою системи кровообігу на дві групи: “червону” та “жовту”. Для цього варто виконати наступні рекомендації.

 • Всім потерпілим, які пройшли перевірку дихання і швидкості капілярного наповнення, ставиться просте питання чи дається проста команда. Це може бути що завгодно: “Який зараз рік?”, “В якому місті ми знаходимося?” або “Підведіть ліву руку” чи “Торкніться рукою кінчика носа”. Але не зловживайте загадками. Ці питання та інструкції націлені на перевірку свідомості, і можливості реагувати на них адекватним чином. Якщо потерпілий не чує вас, довго не реагує, чи реагує неадекватно – поставте додаткове питання. Максимум за три питання ви зможете однозначніше оцінити якість реакції кожного потерпілого.
 • Якщо потерпілий не виконує прості команди чи не відповідає на запитання – такому потерпілому присвоюється “червона” група з першим пріоритетом. Заплутаність свідомості, і відсутність реакції на прості питання розглядаються як можливі наслідки черепно-мозкових ушкоджень, порушень роботи нервової системи, тощо.
 • Якщо потерпілий виконує прості команди і відповідає на поставлені питання – йому присвоюється “жовта” група з другим пріоритетом. В неї потрапляють усі потерпілі з нормальними показниками частоти дихальних рухів, капілярного наповнення і адекватною реакцією на перевірку свідомості. Допомогу потерпілим “жовтої” групи надають в другу чергу, тоді коли стан потерпілих “червоної” групи було стабілізовано.

Сортування потерпілих по системі START доволі просте, не потребує медичної освіти і спеціалізованого обладнання. Вона дозволяє проводити оцінку стану великої кількості потерпілих у стислі строки. У непідготованої людини чотири перевірки з цієї системи на одному потерпілому займуть приблизно одну хвилину. З практикою і постійною практикою цей час може бути ще меншим. Паралельно з проведенням оцінки стану кожного потерпілого йому надається невідкладна допомога: перевірка і відновлення прохідності дихальних шляхів, зупинка критичних кровотеч. Подальші маніпуляції виконуються уже після того, як всі потерпілі отримали відповідні сортувальні категорії, та залежить від них.

Під час сортування потерпілих по системі START також намагайтеся фіксувати кількість потерпілих кожної групи пріоритету. Ця інформація знадобиться співробітникам екстрених служб, які першими прибудуть на місце події, задля подальшої мобілізації відповідних ресурсів та їх координації.

Але нехай простота системи START не вводить вас у оману – це всього лише спосіб первинного сортування потерпілих, який, можливо, доведеться застосовувати до прибуття кваліфікованого медичного персоналу. Медичні співробітники проведуть більш глибоку оцінку життєвих показників потерпілих за іншими системами, і далі діятимуть відповідно до встановлених протоколів.

Сортування потерпілих START: сортувальні стрічки та картки потерпілого

Не зайвими атрибутами сортування потерпілих будуть кольорові індикатори: стрічки, браслети, світлові маячки відповідних кольорів тощо. Також можуть згодитися і карти потерпілих, докладніше про які ми розкажемо в окремій публікації.

Хочете дізнатися про систему START більше і випробувати її на практиці в умовах контрольованого середовища – пройдіть курс Центру Спеціальної ПідготовкиНадання допомоги в умовах терористичного акту“. Ознайомитися з розкладом, вартістю та рештою особливостей курсу завжди можна на сайті ЦСП1aid.com.ua.

Джерела та пов’язаний контент

wikipedia.org – Simple triage and rapid treatment.
wikipedia.org – Медичне сортування.
CHEMM (Chemical Hazards Emergency Medical Management) – START Adult Triage Algorithm
medsanbat.info – Катастрофи та випадки з великою кількістю поранених. Сортування поранених, цілі та мета.

Коментарі

Одна відповідь до “Сортування потерпілих START”

 1. Аватар Тетяна
  Тетяна

  Цікаво, потрібно, доречно, може і пригодиться

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *