Примітивна навігація: азимут

Азимут (Аз, Az або α) від арабського «напрям» — горизонтальний кут між напрямом на Північ та напрямом на вибраний об’єкт місцевості.

Азимут - secretsquirrel.com.ua

Рахується цей важливий для навігації кут від напряму на магнітну Північ за годинниковою стрілкою, відповідно до руху Сонця на горизонті. Найчастіше вимірюється у градусах від 0 до 360.

Інфо

Зауважу, що в контексті примітивної навігації нас поки не цікавить різниця між магнітною та істинною Північчю. В нас відсутня мапа, яку треба позиціювати відповідно до місцевості з урахуванням магнітного відхилення. Поки що під азимутом ми будемо мати на увазі магнітний азимут, а не істинний, для якого вихідним напрямом вважається географічний меридіан.

Коли стрілка компаса стабілізується вона вказує на магнітну Північ. Цей напрям і вважається нульовим азимутом. Далі від нього із кроком 90° рахуються основні румби, які дають нам чотири сторони Світу.

Азимут НазваПозначення
0\360° Північ, «норд», North N
90° Схід, «ост», East O або E
180° Південь, «зюйд», South S
270° Захід, «вест», West W

Ділення кутів між основними румбами навпіл дає нам четвертні румби:

Азимут Назва Позначення
45° Північний Схід «норд-ост», North-East NO або NE
135° Південний Схід, «зюйд-ост», South-East SO або SE
225° Південний Захід, «зюйд-вест», South-West SW
315° Північний Захід, «норд-вест», North-West NW

За бажання ділення кутів навпіл можна продовжити поки ви не отримаєте 32 румби, що використовуються в морській навігації для позначення напряму руху суден. Тридцяти двох румбів достатньо у відкритому морі, поверхнею якого можна вільно рухатися в будь-яку сторону. На суходолі ж, через велику кількість перешкод, необхідна більша точність при визначенні напрямів. Тому й використовуються градуси, яких в кожному румбі аж одинадцять з четвертю.

В реальному житті рух суходолом вздовж перерахованих основних та четвертних румбів це скоріше виключення, аніж правило. Тому реальні кути та їх азимути вам доведеться визначати самостійно. Як це відбувається на практиці я продемонструю на прикладі компаса Suunto MC-2 Global вже в наступній публікації.

MAD

Однажды MAD устал собирать полезную информацию о туризме, выживании и снаряжении в блокноты, записывать цитаты на бумажках, добавлять закладки в сети, и откладывать полезные статьи на потом ... Вот тогда он и решил запустить SECRET SQUIRREL, на страницах которого Вы сейчас находитесь. Что из этого получилось - судить Вам

Читайте также: