Ожоги - secretsquirrel.com.ua

Опіки: визначення площі

Опіки це вид ушкодження, серйозність якого оцінюється двома ключовими характеристиками: глибиною проникнення, тобто ступенем (про які ми вже згадували у попередній публікації), а також площею ураження.

выживание - secretsquirrel.com.ua

Опіки

Опіки — ушкодження ділянок тіла, пов’язані з сильним чи тривалим впливом на них високих температур, хімічних сполук (хімічні опіки), електричного струму, сонячного чи радіаційного випромінювання.

Ожоги - secretsquirrel.com.ua

Ожоги

Ожоги — повреждения участков тела, связанные с сильным или длительным воздействием на них высоких температур, химических соединений (химические ожоги), электрического тока, солнечного и радиационного излучения.

выживание - secretsquirrel.com.ua

Гіпертермія

Гіпертермія — стан організму викликаний сильним і тривалим впливом високих температур. На відміну від опіків, які мають локальний характер, гіпертермія, більш відома як «перегрівання» чи «сонячний\тепловий удар», має більш глобальний ефект, пов’язаний з неможливістю організму...

выживание - secretsquirrel.com.ua

Гипертермия

Гипертермия — состояние вызванное сильным или длительным воздействием на организм высоких температур. В отличии от ожогов, имеющих локальный характер, гипертермия, в простонародье более известная под именами «перегрев» и «солнечный\тепловой удар», имеет более глобальный эффект, связанный...

выживание - secretsquirrel.com.ua

Обмороження

Обмороження — ушкодження частин тіла, пов’язане з сильним чи тривалим впливом на них низьких температур. У більшості випадків обмороження розвиваються у периферійних частинах тіла (пальцях рук і ніг, носі, вухах тощо), що пов’язано з...

выживание - secretsquirrel.com.ua

Обморожения

Обморожения — повреждения участков тела, связанные с сильным или длительным воздействием на них низких температур. В большинстве случаев в первую очередь обморожениям подвержены периферийные участки тела (пальцы рук и ног, нос, уши), что вызвано...

Обзор одеяла NDūR Emergency Survival Blanket - secretsquirrel.com.ua

Гіпотермія: пакування потерпілого

У попередніх статтях ми розповідали вам що таке гіпотермія, та як можна швидко та ефективно діагностувати її в польових умовах. У цій статті ми зупинимося на тому, як можна запобігти подальшому розвитку гіпотермії за...

Обзор одеяла NDūR Emergency Survival Blanket - secretsquirrel.com.ua

Гіпотермія: діагностика

У нашій попередній статті ми вже розповідали що таке гіпотермія, та чим небезпечний цей стан. Разом з тим ми писали про симптоми та ступені гіпотермії, але докладно не зупинялися на них. Тож, пропоную це...

Обзор одеяла NDūR Emergency Survival Blanket - secretsquirrel.com.ua

Гіпотермія

Гіпотермія (переохолодження) — стан організму, що викликаний сильним та тривалим впливом низьких температур. На відміну від обморожень, що мають локальний характер (ризику піддаються руки, ноги, ніс, вуха тощо), гіпотермія має більш глобальний ефект, пов’язаний з...