Регламент аматорського радіозв’язку України

Регламент аматорського радіозв’язку України – головний документ, що регулює діяльність радіаматорів в нашій країні, з яким ви точно маєте ознайомитися, якщо маєте радіобладнання, або плануєте користуватися аматорськими раідочастотами.

Регламент аматорського радіозв'язку України - secretsquirrel.com.ua

Регламент аматорського радіозв’язку України, в своїй повній версії доступний на сайті Верховної Ради за цим посиланням. Нижче буде наведена скорочена його версія, куди я включив лише ті пункти та положення, що стосуються кандидатів в радіоаматори третьої категорії, що користуються індивідуальною портативною радіостанцією, та всіх, кому цікавий аматорський радіозв’язок.

Регламент аматорського радіозв’язку України (уривки)

I. Загальні положення

1.1. Цей Регламент розроблений відповідно до Регламенту радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку (ITU), Закону України “Про радіочастотний ресурс України” (1770-14) (далі – Закон), з урахуванням рекомендацій Міжнародної спілки радіоаматорів та громадських організацій радіоаматорів України.

1.2. Регламент визначає порядок користування радіочастотним ресурсом України аматорською службою радіозв’язку та аматорською супутниковою службою радіозв’язку.

1.3. Дія цього Регламенту поширюється на всіх фізичних та юридичних осіб, які експлуатують або мають намір експлуатувати аматорські радіостанції на території України.

1.4. Розподіл смуг радіочастот аматорській службі радіозв’язку та аматорській супутниковій службі радіозв’язку здійснюється відповідно до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 15.12.2005 N 1208 (1208-2005-п).

1.5. Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 N 815 (815-2006-п) (далі – План використання радіочастотного ресурсу України), визначено смуги радіочастот та особливості застосування радіотехнологій аматорського радіозв’язку та аматорського супутникового радіозв’язку.

1.6. Експлуатація аматорських радіостанцій на території України здійснюється на дозвільній основі відповідно до Закону (1770-14).

III. Експлуатація аматорської радіостанції

3.1. Аматорська радіостанція (далі АРС) може бути промислового
виробництва або виготовлена самостійно.

3.2. Експлуатація АРС здійснюється на підставі дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції (далі – дозвіл), форма якого наведена у додатку 1 (za205-11), з дотриманням вимог, що зазначені у цьому Регламенті.

3.6. Дозволені смуги радіочастот, максимальні рівні вихідної потужності та види зв’язку передавачів АРС (за категоріями операторів) наведені у додатку 2 (таблиця 7).

Інфо

Докладніше про це доповнення ми вже писали в нашій статті “Аматорські радіочастоти України”.

3.14. При спорудженні та експлуатації АРС радіоаматори зобов’язані дотримуватися нормативних актів, що діють у галузі зв’язку стосовно улаштування та безпечної експлуатації електроустановок, нормативних документів з пожежної безпеки.

IV. Користування радіоаматорами радіочастотним ресурсом України

4.1. Радіоаматорам надається право використовувати смуги радіочастот та види радіозв’язку, що зазначені у дозволі на експлуатацію АРС.

4.3. У смугах радіочастот, що розподілені для спільного використання аматорській службі, аматорській супутниковій службі та іншим службам радіозв’язку, оператор АРС при здійсненні зв’язку не повинен створювати радіозавад РЕЗ цих служб.

V. Кваліфікація операторів АРС

5.1. В Україні з урахуванням відповідних рекомендацій CEPT застосовується така класифікація категорій операторів АРС:

 • перша – відповідає вищій кваліфікації;
 • друга – відповідає загальній кваліфікації;
 • третя – відповідає кваліфікації радіоаматора-початківця.

Інфо

Четверта (базова) категорія, яку ще подекуди можна зустріти в деяких старих джерелах була ліквідована.

5.9. Визначення кваліфікаційного рівня радіоаматорів проводиться за відповідними екзаменаційними програмами, що складені з урахуванням рекомендацій СЕРТ

5.10. Екзаменаційна програма для радіоаматорів-початківців з урахуванням звіту ERC REPORT 32 наведена у додатку 3, а для операторів АРС першої та другої категорій (для гармонізованого екзаменаційного сертифіката радіоаматора (HAREC) з урахуванням рекомендації T/R 61-02) – у додатку 4 цього Регламенту.

5.11. Кваліфікація оператора АРС визначається:

 • для першої категорії – шляхом теоретичного іспиту та практичного передавання/приймання текстів кодом Морзе;
 • для другої категорії – шляхом теоретичного іспиту;
 • для третьої категорії – шляхом теоретичного іспиту у формі співбесіди.

Для радіоаматорів першої та другої категорії встановлено одну з форм проведення теоретичного іспиту – усну, письмову або шляхом вибору правильної відповіді з використанням комп’ютера.

5.16. Особа, яка має намір пройти кваліфікаційний іспит, особисто або рекомендованим листом з описом вкладення звертається до КТК відповідного адміністративно-територіального регіону, у якому планується експлуатація АРС, із заявою про намір скласти кваліфікаційний іспит. Форма заяви наведена у додатку 6. Якщо намір пройти кваліфікаційний іспит має неповнолітня особа, подання заяви здійснює її законний представник (батьки, усиновителі, опікуни тощо).

5.17. Заявник допускається до кваліфікаційного іспиту лише за наявності документа, що засвідчує його особу.

5.22. АРС підлягають перевірці технічного стану у разі:

 • відкриття;
 • підвищення категорії оператора;
 • відновлення роботи після тимчасового закриття;
 • зміни технічних характеристик РЕЗ зі складу АРС, що пов’язані з користуванням додатковими смугами радіочастот.

Перевірка технічного стану проводиться за графіком роботи КТК або у міру надходження заяв. Форму заяви про проведення технічного огляду АРС наведено у додатку 8 цього Регламенту.

VII. Вимоги щодо проведення аматорського радіозв’язку

7.1. Проведення сеансів радіозв’язку операторами АРС повинно здійснюватися тільки у смугах радіочастот, видами радіозв’язку та з рівнями вихідної потужності, що відповідають категорії (кваліфікації оператора) та зазначені у дозволі.

7.2. Радіозв’язок здійснюється з мінімальною потужністю передавача, що забезпечує необхідну якість зв’язку.

7.3. Перед початком сеансу радіозв’язку оператор АРС повинен переконатися, що обраний номінал частоти (канал) вільний.

7.4. У разі виникнення з боку АРС радіозавад роботі РЕЗ інших служб оператор повинен негайно вжити заходів щодо їх усунення, навіть до припинення випромінювання.

7.5. При веденні радіозв’язку оператор АРС не повинен створювати завади у суміжних смугах радіочастот, що вже використовуються іншими станціями.

7.6. Оператор АРС, який першим розпочав сеанс радіозв’язку на вільній частоті, має пріоритет у її використанні щодо інших операторів АРС. Оператор АРС не може претендувати на постійне закріплення за ним номіналу радіочастоти або вимагати його вивільнення на момент передачі.

7.7. Радіозв’язок з іншими радіостанціями, що не належать аматорській радіослужбі, дозволяється тільки у випадку передачі ними сигналів лиха (SOS, MAYDAY) на радіочастотах, що розподілені аматорській службі.

7.8. Аматорський радіозв’язок повинен проводитися відкритим текстом на радіоаматорську тематику й обмежуватися повідомленнями з дотриманням законодавства про конфіденційну інформацію. Мова, яка використовується радіоаматорами при радіозв’язку, обирається ними без будь-яких обмежень.

7.9. Оператор АРС зобов’язаний передавати позивний сигнал своєї станції на початку та при закінченні сеансу радіозв’язку, але не рідше ніж один раз на 10 хвилин.

7.11. При роботі в телефонному режимі рекомендується передавати літери позивного сигналу з використанням фонетичної абетки (додаток 28 цього регламенту).

7.13. В окремих випадках центральним органом виконавчої влади в галузі зв’язку може бути обмежено проведення радіозв’язку між радіоаматорами України та радіоаматорами деяких країн.

7.15. Оператор АРС повинен вести апаратний журнал. До журналу вноситься така обов’язкова інформація про проведений радіозв’язок:

 • Позивний сигнал кореспондента;
 • Дата, час, смуга (номінал) радіочастот, вид зв’язку.
 • Оцінка сигналу RS (T, V, Q, M) залежно від виду зв’язку.

Додаткова інформація до апаратного журналу може бути внесена оператором на власний розсуд. Для ретрансляторів (радіомаяків) в апаратному журналі повинна міститись інформація стосовно часу їх вмикання та вимкнення. При використанні рухомих радіостанцій ведення апаратного журналу не є обов’язковим.

7.16. При веденні апаратного журналу рекомендується використовувати Всесвітній час (UTC) і записувати позивні сигнали літерами латинської абетки. Допускається ведення апаратного журналу в електронному вигляді та збереження його на магнітних (оптичних) носіях.

7.18. Апаратний журнал повинен зберігатись не менше одного року після внесення до нього останніх відомостей.

7.19. При здійсненні аматорського радіозв’язку операторам АРС забороняється:

 • Використовувати АРС для передачі міжнародних повідомлень та повідомлень від імені третіх осіб, якщо немає спеціальних домовленостей між адміністраціями зв’язку зацікавлених країн
 • Застосовувати коди та шифри, які приховують зміст інформації, що передається, і не визначені для радіоаматорської служби;
 • Використовувати при роботі АРС позивні сигнали, які не зазначені у дозволі на експлуатацію, або працювати без передачі позивного сигналу;
 • Використовувати для роботи смуги частот, види зв’язку та рівні вихідної потужності передавача, які не відповідають кваліфікації оператора;
 • Обговорювати питання міжнаціональних та міжрелігійних відносин, політичної діяльності, стосовно комерційних справ, закликати до зміни державного устрою, військових дій, проявляти відвертий цинізм та нетактовність стосовно кореспондента або третьої особи;
 • Створювати навмисні радіозавади;
 • Під час радіообміну вживати ненормативну лексику;
 • Використовувати для роботи передавач із рівнем побічного випромінювання, що перевищує встановлені норми та тоном гірше Т-6;
 • Перестроювати передавач по діапазону в режимі випромінювання;
 • Створювати завади прийманню населенням телевізійних сигналів;
 • Використовувати при роботі АРС програвання музичних записів, трансляцію радіомовних програм, звукового супроводження телевізійних програм.

IX. Позивні сигнали розпізнавання

9.1. Для розпізнавання передач АРС призначаються позивні сигнали. Порядок утворення та структура позивних сигналів розпізнавання АРС наведені у додатку 31 цього Регламенту.

9.2. Призначення позивного сигналу здійснюється УДЦР. Призначений позивний сигнал зазначається у дозволі на експлуатацію АРС. На постійній основі АРС може бути призначений тільки один позивний сигнал.

9.3. У разі тимчасової (до одного року) зміни місця розташування АРС у межах території України радіоаматор до призначеного позивного сигналу через знак “/” додає:

 • Літеру “A” – при здійсненні радіозв’язку в стаціонарних умовах;
 • Літеру “P” (за латинською абеткою) – при здійсненні радіозв’язку в польових умовах.

9.4. При роботі АРС з рухомих об’єктів радіоаматор до позивного сигналу через знак “/” додає:

 • Літеру “M” для сухопутних транспортних засобів;
 • Літери “MM” для морських (річкових) транспортних засобів;
 • Літери “AM” для повітряних транспортних засобів.

X. Радіоаматорська аварійна служба

10.1. АРС України можуть бути залучені для організації радіозв’язку у надзвичайних ситуаціях та операціях із надання допомоги постраждалим від катастроф, стихійних лих відповідно до чинного законодавства України, Регламенту радіозв’язку та міжнародних угод. При цьому дозволяється передача інформації від
(для) третіх осіб.

10.2. В аматорській службі функціонує Радіоаматорська аварійна служба (далі – РАС).

10.3. Залежно від умов проходження радіохвиль та часу АРС РАС рекомендується використовувати такі частоти: 3649,0 кГц, 7090,0 кГц, 14292,0 кГц з дотриманням вимог цього Регламенту.

10.4. Під час надзвичайних ситуацій оператори АРС зобов’язані сприяти роботі РАС.

Інфо

Існує велика кількість свідчень (пруф1, пруф2, пруф3) про участь радіоаматорів в організації аварійного зв’язку і координування зусиль при локалізації наслідків нещодавніх ураганів Ірма, Марія, Харві тощо.

Вище наведений далеко не повний Регламент аматорського радіозв’язку України. Я свідомо виключив з нього весь шостий розділ, присвячений процедурі отримання дозволу на користування аматорською радіостанцією. До цієї процедури ми ще повернемося в окремій публікації. Також виключено багато пунктів, пов’язаних з використанням колективних радіостанцій, ретрансляторів та радіомаяків, радіочастот України на її території громадянами інших країн, радіоаматорами України поза її межами, пункти про видачу спеціальних позивних, реєстрацію репітерів, радіомаяків тощо.

Якщо вам цікаві всі ці деталі – читайте повний текст Регламенту. Тексту регламенту там насправді не так багато, але обов’язково звертайте увагу на додатки до нього. Деякі з цих додатків ми згодом теж опублікуємо як довідкову інформацію для ознайомлення.

Як радіоаматор ви зобов’язані не просто знати Регламент аматорського радіозв’язку України, а й зберігати його копію (друковану чи електронну) поряд зі стаціонарною радіостанцією разом з апаратним журналом. Окрім знання Регламенту вам також доведеться опанувати масив фонових знань про радіо, радіохвилі й радіоелектроніку, передбачений екзаменаційною програмою для відповідної категорії радіоаматора. Такі програми також наведені в додатках до Регламенту (додаток 4), а про програму для отримання третьої категорії радіоаматора ми ще детальніше поговоримо в нашій наступній публікації.

Коментарі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *