Рубрика: Знания

Концепция 5C выживания от Dave Canterbury - secretsquirrel.com.ua

Концепція 5C виживання від Dave Canterbury

Раніше ми вже згадували, що у ситуаціях, пов’язаних із виживанням чи автономним існуванням, вам доведеться забезпечувати себе наступними пріоритетами виживання: медичною допомогою, укриттям, вогнем, водою, їжею, комунікацією та навігацією. Дбати про них набагато простіше, якщо...

Концепция 5C выживания от Dave Canterbury - secretsquirrel.com.ua

Концепция 5C выживания от Dave Canterbury

Ранее мы уже упоминали, что в ситуациях связанных с выживанием или автономным существованием вам придется обеспечивать себя следующими приоритетами выживания«: само- и взаимопомощью, укрытием, огнём, водой, едой, подачей сигналов, ориентированием и навигацией. Заботиться о них намного проще, если для этого у вас при...

выживание - secretsquirrel.com.ua

Фактори виживання

Фактори виживання — сукупність умов, що здійснюють позитивний чи негативний вплив на організм та ситуацію в цілому. Важливі, на нашу думку, фактори та їх категорії перераховані в сьогоднішній публікації.

выживание - secretsquirrel.com.ua

Факторы выживания

Факторы выживания — это совокупность условий, оказывающих позитивное или негативное воздействие на организм и ситуацию в целом. Важные, по моему мнению, факторы выживания перечислены ниже:

выживание - secretsquirrel.com.ua

Виживання: визначення

Виживання — це і є виживання, що ж тут визначати ще? Так, знаємо, заголовок статті виглядає не зовсім зрозуміло, проте ми можемо це пояснити. Річ у тім, що в українській мові різні аспекти виживання...

выживание - secretsquirrel.com.ua

Выживание: определение

Выживание это и есть выживание, чего ж тут определять еще? Да, знаем, заголовок статьи выглядит немного бредово, но этому есть объяснение. Дело в том, что в русском языке разные аспекты выживания вмещаются в емкое...

выживание - secretsquirrel.com.ua

Виживання: вступ

Кожному з нас для щоденного комфортного існування потрібен цілий ряд факторів, умов і предметів. Умови і речі, що формують наше комфортне існування, можна загалом назвати «зоною комфорту». У кожного ця зона комфорту різна, проте...

выживание - secretsquirrel.com.ua

Выживание: вступление

Каждому из нас, вне выживания, а просто для ежедневного комфортного существования необходим целый ряд факторов, условий и предметов. Условия и вещи, формирующие это наше комфортное существование можно обобщенно назвать “зоной комфорта”. У каждого эта...